Therapie Costa Blanca

We hebben allemaal gedachten en gevoelens en sommige van deze gedachten en gevoelens kunnen slechte gewoontes in stand houden en versterken. Een therapeut kan, volwassenen, jongeren en kinderen helpen om gedrag te veranderen door aan de slag te gaan met wat u denkt en wat u voelt en waar dit vandaan komt.

In ons team werkt Orthopedagoog Femmy Peperzak, zij past haar therapie toe op volwassenen, jongeren en kinderen. Wij staan tevens in contact met GZ- en klinisch psychologen in de omgeving, voor psychologie in geval ons team u niet (voldoende) kan helpen. U krijgt bij het eerste consult altijd een eerlijk advies of wij u wel of niet voldoende kunnen helpen en/of wij u doorverwijzen naar een andere behandelaar.

De behandeling

Therapeute Femmy Peperzak werkt met verschillende methodieken, voornamelijk de schematherapie en EMDR.

Binnen de werkzaamheden is het mogelijk de intensiteit van de behandeling vorm te geven, van een meer coachende vorm van behandeling tot een therapeutische behandeling.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.

EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.

De EMDR behandeling zal er langzamerhand toe leiden dat de herinnering / het trauma haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf. De behandeling draagt ertoe dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Zie ook de website www.emdr.nl

Schematherapie

Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren (Bron: www.schematherapie.nl).

In deze video wordt schematherapie goed uitgelegd. Alhoewel bij Schematherapie vaak gedacht wordt aan ´Persoonlijkheidsproblematiek´ kan het voor iedereen (soms in mildere vorm) al erg helpend zijn. Ik heb de ervaring dat het helpt bij mensen die bijvoorbeeld vaak denken ´Dat je anderen niet tot last mag zijn´, ´Dat je hele hoge normen hebt voor jezelf´ of ´Dat je steeds een kritische stem in jezelf hoort die alles afkraakt wat je doet, denkt of voelt´.

Cognitieve gedragstherapie


Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Een van de grondleggers van deze therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de cliënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang en je leert om negatieve gedachtes anders te interpreteren, je krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Het is een praktische benadering met trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk.

Zie ook de website van VGCT

Als u last heeft van…

  • Herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven
   opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks)
   en nachtmerries.
  • Klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete,
   akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele
   reactie oproept
  • Dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen
  • Verslavingen, eetstoornissen, fobieën, angststoornissen of paniekstoornissen
  • Chronische pijn.
  • Een negatief zelfbeeld, afhankelijkheid en/ of onzekerheid
  • Depressie, stemmingsproblemen, somberheidsklachten
  • Spanningsklachten, burn-out, overspannenheid, stress
  • Relatie- en werkproblemen
  • Slaapproblemen
  • ADHD of andere aandachtsgerelateerde klachten

Speciale behandeltrajecten

Profysio & Health Center biedt speciale behandeltrajecten die bestaan uit een reeks van therapie consulten en fysiotherapie behandelingen die bijdragen aan uw herstel. Al dan niet in combinatie met een voedings-programma  of een behandeling door een van onze partners.  In overleg met u en op basis van onze ervaringen, stellen we een totaal plan op dat voor ú het beste werkt.

Een aantal behandeltrajecten die wij aanbieden:

– Chronisch Pijn Programma

– Burn-Out preventie en behandeling

– Afslank Programma

– Trauma revalidatie

– Neuro revalidatie

Staat uw programma hier niet bij? Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor integrale behandeltrajecten.