Psychologie Costa Blanca

Evelien von Eije is GZ psychologe en al enkele jaren in Spanje werkzaam met behoud van haar Nederlandse BIG registratie en AGB code. Haar werkwijze is voornamelijk praktisch van aard. Evelien vind het belangrijk aan te sluiten bij de cliënt en haar motto is dan ook: “Doen wat werkt!”

We hebben allemaal gedachten en gevoelens en sommige van deze gedachten en gevoelens kunnen slechte gewoontes in stand houden en versterken. Een psychologe kan u helpen om uw gedrag te veranderen door aan de slag te gaan met wat u denkt en wat u voelt. U krijgt bij het eerste consult altijd een eerlijk advies of wij u wel of niet voldoende kunnen helpen en/of wij u doorverwijzen naar een andere behandelaar.

Alle behandelingen komen voor vergoeding door de Nederlandse zorgverzekering in aanmerking.

De behandeling

Als GZ-psycholoog werkt Evelien met verschillende methodieken, voornamelijk de cognitieve gedragstherapie, indien nodig voegt zij andere methodieken in de behandeling toe.

Binnen de werkzaamheden is het mogelijk de intensiteit van de behandeling vorm te geven, van een meer coachende vorm van behandeling tot een therapeutische behandeling.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.

EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.

De EMDR behandeling zal er langzamerhand toe leiden dat de herinnering / het trauma haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf. De behandeling draagt ertoe dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.

Zie ook de website www.emdr.nl

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Een van de grondleggers van deze therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de cliënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen.

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang en je leert om negatieve gedachtes anders te interpreteren, je krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen.

Het is een praktische benadering met trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk.

Zie ook de website van VGCT

Als u last heeft van…

  • Herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven
   opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks)
   en nachtmerries.
  • Klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete,
   akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele
   reactie oproept
  • Dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen
  • Verslavingen, eetstoornissen, fobieën, angststoornissen of paniekstoornissen
  • Chronische pijn.
  • Een negatief zelfbeeld, afhankelijkheid en/ of onzekerheid
  • Depressie, stemmingsproblemen, somberheidsklachten
  • Spanningsklachten, burn-out, overspannenheid, stress
  • Relatie- en werkproblemen
  • Slaapproblemen
  • ADHD of andere aandachtsgerelateerde klachte

Speciale behandeltrajecten

Profysio & Health Center biedt speciale behandeltrajecten die bestaan uit een reeks van psychologie consulten en fysiotherapie behandelingen die bijdragen aan uw herstel. Al dan niet in combinatie met een voedings-programma van Cure4Life of een behandeling door een van onze partners.  In overleg met u en op basis van onze ervaringen, stellen we een totaal plan op dat voor ú het beste werkt.

Een aantal behandeltrajecten die wij aanbieden:

– Chronisch Pijn Programma

– Burn-Out preventie en behandeling

– Afslank Programma

– Revalidatie na trauma

Staat uw programma hier niet bij? Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor integrale behandeltrajecten.