Revalidatie fysiotherapie

Heeft u een ongeval, medische ingreep gehad of kunt u wegens ziekte, stress of bijvoorbeeld een doorgemaakte COVID besmetting minder goed functioneren? Lichamelijke beperkingen hebben nare gevolgen voor uw dagelijkse bezigheden en uw algemeen welzijn. U kunt angst hebben voor terugval, niet goed weten wat er is toegestaan of zelfs twijfelen aan de mogelijkheden tot herstel.  De fysiotherapeut gaat in een revalidatietraject met u samen, actief aan de slag met het herstel en het verbeteren van conditie en spierkracht. De fysiotherapeut zal u begeleiden in het leren kennen van de lichamelijke grenzen en  het opbouwen van het zelfvertrouwen.

Revalidatie richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven met als doel om uw dagelijkse bezigheden op te kunnen pakken en om zonder belemmeringen (weer) te kunnen genieten van het leven. Heeft u als doel om weer op topniveau te golfen? Of samen met u partner op reis te kunnen? Wij helpen uw persoonlijke doel te bereiken.

Naast het fysieke aspect, zijn er sociale, energetische en psychische factoren die kunnen meespelen bij uw revalidatie. Indien dit bij u het geval is, kan de fysiotherapeut in overleg met psycholoog, kinesioloog en uw huisarts een plan van aanpak opstellen om de revalidatie optimaal te laten verlopen.

Vormen van revalidatie

Wij zijn gespecialiseerd in diverse vormen van revalidatie en zijn additioneel opgeleid en bijgeschoold om de beste therapie te kunnen bieden. Hiertoe werken we tevens samen met andere professionals zodat we voeding en mentale ondersteuning kunnen meenemen in uw revalidatie traject indien hieraan behoefte is.

Fit 4 Surgery

Voorbereiding op een operatie, met aandacht voor spierkracht, flexibliteit, educatie over bv. lopen met krukken en herstelproces

Orthopedisch

Revalidatie bij bijvoorbeeld een nieuwe knie, nieuwe heup, na een schouderoperatie of enkelbreuk

Hart revalidatie

Revalidatie na een hartinfarct, pacemaker of hartoperatie

Long Covid

Revaidatie bij Long-Covid, conform NL protocollen en richtijnen

Neurorevalidatie

Revalidatie na onder andere herseninfarct, beroerte, bij parkinson of neurologisch letsel na trauma

Wil jij een afspraak maken of meer informatie ontvangen?

Verwijzing

Je hebt niet noodzakelijk een verwijzing nodig voor revalidatie als onderdeel van fysiotherapie, je kunt eenvoudig contact met ons opnemen en een afspraak maken. In de meeste gevallen, zul je echter al eerder contact hebben gehad met een huisarts of specialist die in navolging van een medisch traject revalidatie training adivseert.

De therapeut zal altijd een intake met je doen om je klachten te bespreken, de medische voorgeschiedenis door te nemen en op basis hiervan een revalidatieplan op te stellen.

U kunt zich hiervoor al aanmelden voorafgaand aan uw komst naar Spanje of al voorafgaand aan een eventueel geplande operatie.
Indien nodig, overleggen wij met de behandelend arts en evt. uw fysiotherapeut of behandelaar in Nederland. 

De behandelingen worden door bijna alle Nederlandse verzekeringen vergoed.