Psychosomatic Physiotherapy

Certain conditions or pain can have a negative effect on your body and behavior. You might have trouble sleeping, difficulty breathing, or even functioning properly.  The origin of some physical complaints is sometimes difficult to determine and these complaints are therefore often misunderstood. However, this does not mean they are not ´real´.

Psychosomatic complaints are physical complaints that cannot or cannot be sufficiently explained by a physical disorder and for which other treatments are often ineffective. The symptoms can be caused by psychological overload, such as stress and tension, but can also lead to psychological overload. If psychological factors are expressed as physical symptoms, we speak of somatization.

Psychosomatic disorders can manifest themselves in, among others:

  • Fatigue and insomnia
  • Misunderstood and persistent pain complaints
  • Dizziness
  • Headache
  • Tightness, palpitations, or pressure on the chest.

Our psychosomatic physiotherapist can help you find the causes and triggers of your symptoms and show you how to manage them. She guides you in restoring any disturbed balance between tension and relaxation, between load and load capacity. During assessment and treatment the therapist takes into account, both physical, psychological and social situations.

Goal is to improve quality of life and overall improvement in subjective health complaints such as depression, insomnia, and fatigue as well as coping behavior, self-esteem and pain perception.

 

Psychosomatic Physiotherapy is a specialization of Physiotherapy, with its own professional association and registration at the Royal Dutch Association for Physiotherapy and has similarities to Psychomotor physiotherapy in Norway.

BBAT

Basis Body Awareness Therapie (BBAT) werd ontwikkeld in de jaren 1980 door Zweedse en Noorse fysiotherapeuten waarbij het lichaam en de psyche als een geheel wordt beschouwd.

De therapie bestaat uit oefeningen in liggen, zitten, staan en lopen, die de basiscoördinatie van het lichaam activeren en de functionele stabiliteit versterken. Deze kunnen individueel of in groepsverband uitgevoerd worden. 

Het doel is om je bewust te worden van je lichaam, door het ontdekken, begrijpen en versterken van bewegingen en zo te kunnen reflecteren op aangeleerde gewoontes en mindsets. De ademhaling en evenwichtige houding zijn belangrijke elementen.

Van mensen met

  • stress stoornissen
  • leefstijlziekten
  • psychische stoornissen
  • psychosomatische aandoeningen

is aangetoond dat ze baat hebben bij deze vorm van therapie, die vooral geschikt is voor groepstherapie, maar ook wordt gebruikt bij individuele behandelingen.

Wil jij een afspraak maken of meer informatie ontvangen?

Verwijzing

Je hebt niet noodzakelijk een verwijzing nodig voor Psychosomatische fysiotherapie, je kunt eenvoudig contact met ons opnemen en een afspraak maken. In de meeste gevallen, zul je echter al eerder contact hebben gehad met een huisarts of fysiotherapie alvorens je bij een psychosomatische fysiotherapeut terecht komt. De therapeut zal altijd een intake met je doen om je klachten te bespreken en een behandelplan op te stellen. De behandelingen worden door bijna alle Nederlandse verzekeringen vergoed.